Avaluem

07Jun, 2021

Crec fermament amb les arts escèniques com a eina per la transformació social, i els processos d’avaluació son clau.

El pla d’avaluació que proposo és una avaluació que es fa de forma continuada e integrada proporcionant informes i sugeriments de millora. Proposo mètodes creatius per recollir i analitzar les dades com els diaris visuals, el teatre imatge, observacions/entrevistes, i els qüestionaris oberts. La difusió dels resultats també es fa de forma creativa a través de testimonis, imatges i performance.

És important donar a conèixer el benefici social de les arts escèniques en educació, tenint en compte que l’audiència és jove, considero necessàri implicar-los alhora de compartir i reflexionar en les seves experiències i aprenentatges.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *